Рила Хербал ЕООД е компания концентрирана върху мисията си да подпомогне хората в грижата за тяхното здраве, като им предостави висококачествени натрурални билкови екстракти.

БИЛКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

В България има над 4100 вида висши растения, от които 770 вида са лечебни, а 250 от тях се използват активно в традиционната и конвенционална медицина. В страната ни „ има билка за всяка болка“. България е сред страните с най-голям процент лечебни видове растения спрямо общия брой висши растения. Повечето видове билки са диворастящи, култивирани са едва 30-40 вида или едва една пета.

Българската лечебна флора е най-богатата в Европа, поради което България е основен износител и снабдител на билкови продукти в цял свят изпреварвайки като количества износ пропорционално на площта си страни като Индия и Китай.

Лековити са тези растения, които съдържат биологично активни вещества или органични субстанции, които в малки количества оказват значително влияние ( положително или отрицателно) върху човешкия организъм. Много от произвежданите от растенията субстанции са биологично активни.

Използването на лековити растения в медицината е познато през целия процес на еволюция на човека. Съществуват безспорни доказателства, че неандерталците ( 60000 г. пр. Хр.) са използвали билки за лечебни цели. В течение на векове хората са трупали опит и познания в използването на лечебни растения и днес около 80% от населението на планетата разчита предимно на този вид лечение пред лечението с химично синтезирани субстанции. Въздействието на природните продукти е съпътствано с много по-малко странични ефекти за разлика от това на синтетичните. Синтетичните обикновено съдържат едно силно концентрирано активно вещество, докато билковите съдържат няколко подобни , които действат в синергия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИЛКИТЕ

Бабини зъби

Бабини зъби

 

Shopping Cart